Lärarporträtt

Var och när undervisade läraren?

Läraren undervisade i ämnet Svenska på Ekillaskolans högstadieklasser i Märsta, 2005. Jag gick då i årskurs åtta på högstadiet. Läraren vi hade var en kvinna i 30 års åldern som utstrålade lugn och trygghet. Genom sättet hon pratade med oss elever, tillmötesgående och lät oss elever aktivt vara med och delta i undervisningen. Hon frågade ofta oss elever om vi tyckte att upplägget på lektionen kändes okej och om någon hade ett annat förslag eller idé var hon inte rädd för att ändra om hon tyckte det lät bra eller annars sade hon åtminstone att hon gillade idén men att hon skulle ta hem idén för att se om det gick att spinna vidare på eller använda vid ett annat tillfälle. Upplägget på lektionerna såg olika ut men hon började alltid skriva upp på tavlan vilka sidor vi skulle arbeta med. Ofta arbetade vi med teorin först, efter ett tag fick vi oftast testa det praktiskt också. Jag minns att vi läste en saga av författaren Astrid Lindgren i en bok, sedan åkte vi iväg och såg en teaterföreställning av Astrids sagor. Eller att vi skrev om årstiden i böckerna och sedan gick vi ut i naturen för att se hur löven såg ut etc. Läraren delade ofta in oss i grupper och gav oss uppgifter som vi skulle skriva om, ofta tillsammans i grupp. Hon gick sedan runt och lyssnade i grupperna för att se att vi kom framåt i arbetet eller om vi behövde hjälp. Hennes röst var lugn och behaglig, aldrig stressad och jag kan knappt minnas att hon höjde den märkbart. De gånger vi pratade mycket i klassen så väntade hon in oss tills vi skulle tystna istället för att höja rösten. Hennes kroppsspråk var avslappnat, hon hade karisma och karaktär men det kändes som att hon var på lika nivå som oss elever, inte en auktoritär ledare. Hon hade även ett genuint intresse av oss elever lika mycket som i ämnet hon lärde ut. Hon tipsade oss om böcker vi kunde läsa som egentligen inte hade med målen i skolan att göra. Istället för att använda sig av betygsskala var hon mån om att vi elever skulle få ta emot feedback på våra arbeten och även vara noga med att lära oss ge positiv feedback till varandra.

 

I min roll som lärare skulle jag vilja ta med mig att lyssna på eleverna och bilda en uppfattning om vad de gillar. Främst för att spinna vidare på deras egna idéer och tankar och även att de får chansen att känna sig delaktiga i undervisningen då jag anser att vi lär oss mycket av varandra. Jag känner också att jag vill ta med mig lugnet in i klassrummet på samma sätt som hon lyckades göra. Att få elever att känna sig sedda och respekterade är en viktig punkt som hon lyckades med eftersom hon var noga med att ge feedback och alltid hittade något positivt och inte bara sätta fel på de saker som inte var korrekta vilket jag vill ta med mig in i lärarrollen.

 

Vilket/vilka teorier dominerade i lärarens undervisning?

Läraren använde sig av det empiristiska perspektivet, när hon inte uppmuntrade ett beteende utan använde sig av utsläckning istället vid det tillfälle när eleverna var skrikiga i klassrummet. En annan teori som syntes var också socikulturella perspektivet då mycket diskussioner och grupparbeten var vanliga moment under lektionerna. Även positiv förstärkning förekom genom mycket feedback.