Introduktionsfilm addition

Hej alla föräldrar i årskurs 1!

Under veckan som varit har vi tillsammans i klassen övat addition under matematiktimmarna. Addition är ett av de fyra räknesätten som är grundläggande att känna till inom matematiken. De andra räknesätten som vi kommer arbeta med längre fram är subtraktion, division och multiplikation. De fyra räknesätten är ett centralt innehåll för vad eleverna skall fått lära sig innan de gått klart årskurs 3. Citerat ur Lgr11, ”De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer”

I denna film som jag gjort, har ni föräldrar möjlighet att se hur jag presenterar addition. Jag har valt att arbeta med djur, som eleverna känner till sedan innan. Addition innebär att vi ”plussar” en term med en annan term för att få fram en summa. Innan har vi tränat på siffrorna 0-9. Syftet med filmen är att eleverna skall träna sin förmåga i att förstå att en en term adderat eller ”plussat” med en annan term  är lika med summan, i detta fall tre stycken krokodiler. Att se samband och förstå att ju fler krokodiler som läggs till på ena sidan likhetstecknet motsvarar lika många krokodiler på andra sidan likhetstecknet. Efter att vi i klassen tittat på filmen, kommer vi under arbetspasset gå igenom additionsmetoden, som innebär att vi lägger till eller lägger ihop. Jag kommer även att koppla additionen till vardagen, för att fördjupa elevernas kunskap.

Tveka inte att höra av er om ni har frågor eller funderingar!

Vänligen / Anna

Annonser