Lektionsplanering – religion

Lektionsplanering ”Adjö, herr Muffin”

Årskurs och tidsram

Årskurs 3 och två lektioner på 40 minuter vardera.

Syfte

Syftet med undervisningen är att prata om existentiella frågor med fokus på döden – exempelvis, vad eleverna tror händer efter döden. Att vara tacksam för det man har i livet och fokusera på det, snarare än att fokusera på det man inte har.

Ett samtal kring tacksamhet kan kopplas ihop med ett större sammanhang och då prata kring livsåskådning triangel som innehåller: världsbild, grundhållning och etik/moral som Löfstedt tar upp i sin föreläsning. Vi kan då ta upp begrepp som pessimism eller optimism, och hur eleverna förhåller sig till dessa begrepp och grundhållning.

Vi har valt att fokusera på detta tema då forskning visat att barn utvecklas kognitivt i 8–9 års ålder och många existentiella frågor börjar dyka upp. (Löfstedt, 2011, s.53) Vi vill också belysa utifrån PowerPointen, att dessa livsfrågor inte bara kopplas ihop med religion, utan att alla människor har frågor kring livet och existentiella frågor.

Innehåll och kunskapskrav

Ur kursplanen, Lgr 11

  • Reflektera över livsfrågor och sin egna och andras identitet
  • Resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller

Centralt innehåll årskurs 1–3 – Att leva tillsammans

  • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställhet och relationer

Varför?

Vi motiverar våra val utifrån religion ämnets centrala innehåll årskurs 1–3, där ett lärandemål syftar till att eleverna ska utveckla sin förmåga att reflektera över livsfrågor. I kursplanen för 4–6 kan man läsa att populärkultur är bra att lyfta in i undervisningen när man som lärare arbetar med existentiella frågor –  därför har vi valt att utgå från en skönlitterär bok som heter Adjö, herr muffin som behandlar ämnet döden och det liv han levt (Löfstedt, 2011, s.60).

Vi tänker att vi undervisar en elevgrupp som går i åk 2–3 då existentiella frågor kan ta en större plats i elevernas tankar, samt att eleverna kan bära på mycket tankar men kanske inte får utlopp för att prata om dem. Vi tycker att det är ett viktigt ämne eftersom vi alla är en del av livets gång, det vi med säkerhet vet är att vi föds och att vi kommer att dö. Med tanke på att ämnet kan vara tungt att prata om kan det vara skönt att utgå från en bok som avdramatiserar ämnet och ger en mer naturlig ingång till diskussion. I religionsdidaktik skriver författaren att barn ofta är intresserade av existentiella frågor och därmed utgår vi från elevernas nyfikenhet. Om barn inte får samtala kring existentiella frågor, kan det finnas risk för att de upplever saker som hemskare än vad de i verkligheten är.

Hur
Undervisningen kommer att innehålla olika delmoment samt ett multimodalt lärande, där läraren kommer att börja med att ha högläsning (eller visa en film på 12 minuter som finns på UR skola). Samtidigt som vi läser boken kommer vi visa bilderna i boken på en dokumentkamera så att alla hänger med – inkluderande för de elever som är språksvaga. Vi som lärare vill att eleverna ska vara drivande i diskussionerna, utan att våra tankar ska ta för mycket plats i likhet med Visuris tankar i artikeln religionskunskap i den mångkulturella skolan (2005, s.7).

Fallgropar kan exempelvis vara att vi inte ställer tillräckligt bra formulerade frågorna, frågor som är av en sluten karaktär där eleverna lätt kan svara ja eller nej. Syftet med frågorna är att de ska kunna resoneras kring och vara av en mer öppen karaktär. Eftersom döden kan vara ett känsligt ämne för de som kanske har en anhörig som gått bort, kan det uppkomma mycket känslor som vi som lärare behöver ha med i åtanke. En del elever kanske inte vill prata så djupt om ämnet då de kan bli stressade eller börja må dåligt, vi lärare behöver vara lyhörda för detta.

 

Arbetssätt och examination

  1. Beskriv dagens lektion
  2. Läsa/titta på Adjö, herr Muffin – under tiden gör vi pauser och ställer frågor till eleverna för att eventuellt förklara svåra begrepp eller ställa öppna frågor
  3. EPA – fundera enskilt, par och sedan alla om bokens innehåll. Vad är det som händer i boken?
  4. Gemensam tankekarta på tavlan om boken (eleverna gör samtidigt en egen kopia)
  5. Skriv ett brev till någon av karaktärerna i boken och rita en bild

Eleverna bedöms utifrån brevet och diskussioner huruvida eleverna reflekterar kring livsfrågor, identitet och moraliska frågeställningar.

Referenser

Hallgren, Roland. (2005). Religion och livsfrågor.

Löfstedt, Malin, red. (2011) Religionsdidaktik – mångfald, etik och livsfrågor. Studentlitteratur: Lund.

Löfstedt, Malin. Föreläsning – Kursplan, livsåskådningar och livsfrågor. 26 november 2018.

Nilsson, U. & Tidholm, A. (2003). Adjö, herr Muffin. Enskede: TPB.

 

 

 

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s