Naturrutan – inlägg 6

Idag 7december är det inte lika frostigt ute som sist jag besökte rutorna! Det är dimmigt och blött i marken. 

Som man kan se från första inlägget till detta sista inlägg, så har det hänt en hel del! Från grönskande grönt och blommigt – till en mer brungrön ruta, där växterna börjat förmultna. Dock har det varit ovanligt varmt ute för årstiden, så vissa av växterna har bevarat blomning och färg länge!

Detta projekt har varit ett lärorikt och roligt moment! Dessutom är det toppen att få ta del av projekt som ligger väl förankrade i styrdokumenten (Lgr11). Jag tror att eleverna kommer att uppskatta att få följa en naturruta för att ta del av förändringar som sker över årstider i naturen. Förståelsen blir större då de praktiskt får ta del av alla sinnesintryck och göra sin egna reflektion. Jag blev positivt överraskad över hur mycket som egentligen går att analysera i en ruta, hur alla olika arter påverkar varandra och hur stor betydelse platsen/läget har för det som lever i rutan. En svårighet som undervisande lärare kan vara om skolan ligger placerad i innerstaden, där naturen inte ligger ”kring” hörnet. Risken blir då att gångerna mellan besöken dröjer för länge, för det absolut bästa är om man exempelvis kan följa utvecklingen direkt efter sommarlovet och sedan under höst/vårtermin.

En uppgift som jag skulle kunna göra med mina framtida elever:

 • Låta eleverna dokumentera sina egna naturrutor i form av bilder (alt ha en gemensam att gå till)
 • Artbestämma växter, här gäller det att välja rutor som inte har alltför svåra växter som påminner om varandra för mycket. Eleverna kan få jämföra och se likheter/skillnader mellan de olika växterna och lära sig ämnesspecifika begrepp.
 • Näringskedja, näringsväv, ekosystem samt olika livscykler.
 • Ett bra ämne där man kan arbeta ämnesövergripande, där jag som lärare kan styra undervisningen i olika riktningar. En tanke är att prata om hållbarhet – vad händer när vi människor slänger skräp i naturen? Hur påverkas vår planet av skövling av skog osv.

Genom undervisningen i ämnet biologi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

I årskurs 1-3

Året runt i naturen

 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.

Metoder och arbetssätt

 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

Referenslista

Lgr11 (2017). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet. Stockholm: Skolverket.

Nationalencyklopedin Uppslagsverket. Näringspyramid, ekosystem och näringsväv. https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/hav/havens-biologi/n%C3%A4ringspyramid-ekosystem-och-n%C3%A4ringsv%C3%A4v [2018-12-09]

Nordenstam, J., Larsson, U., Hansson, A. & Tönnby, I. (19??-). Digiflora.se [Elektronisk resurs]. [Utgivningsort okänd]: Digiflora.se.

 

och ett rådjur (konsument) som besökt en utav mina rutor.. lämnat rådjurs spill. 

Dagens väder: 3+ grader och sista besöket i mina naturrutor, det är grått – grått – grått och dimmigt. 
Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s