Naturrutan – inlägg 2

Mitt andra besök av mina naturrutor resulterade i foton på de arter som växer fritt i mina rutor. Jag har artbestämt och skrivit en del fakta kring arterna under respektive bild. Väderförhållanden sen mitt första besök har inte ändrat sig så mycket, det är varmt i luften ca 15grader och sol. Den kallaste temperaturen har varit 4grader nattetid. Fast det är början av oktober har det inte varit minusgrader nattetid den senaste veckan. Detta kan vara anledningen till att jag fortfarande kan hitta växter som blommar och som blommat om igen!

Nedan ser ni ruta 1 och de 5 växter som växer i den.

 

Nedan ser ni ruta 2 och de 5 arter som växer i den.

Annonser

Naturrutan – inlägg 1

Hej!

Just nu har vi ett projekt som kallas för: Naturrutan, där vi ska studera två olika typer av natturrutor och se utvecklingen för olika växtarter som lever i natturrutan samt samspelet mellan organismerna och deras miljö. Rutorna som jag valt ut ligger belägna vid Boländernas förskola. De ligger relativt nära varandra, båda i soligt läge men med olika underlag. Ruta 1 har jord som underlag, gräset växer högt och marken är något fuktigare. Ruta 2 har en berggrund som underlag, det växer mossa på den steniga ytan – därmed har växterna tillgång till mineral. Båda rutorna har en gemensam nämnare – vilket är direkt solljus då de är inte är skyddade av träd eller liknande som skymmer marken. De båda rutorna ligger nära varandra och avgränsar till en skogsdunge.

Bild på helhet i ruta 1.

 

Bild på helhet ruta 2.

 

 

VFU 2 – lektionsplanering

Mål:

Du kan skriva beskrivande texter, i jag-form.

Du kan måla bilder för att illustrera dina texter.

Bildresultat för magiska dörren bilder

Uppstart: 15 min.

 Eleverna har innan lektionen fått se en magisk dörr som finns på skolan, de har själva fått fundera på vad som kan finnas innanför dörren. Läraren inleder med att berätta att de nu kommer få skriva en beskrivande text i jag-form utifrån den dörr de tittat på samt rita en bild till texten. Eleverna kommer sedan arbeta vidare med boken i ett romanprojekt bestående av 9 kapitel.

 Jag visar en bild på tavlan, för att få igång elevernas kreativitet till skrivandet.

Jag modellerar exempel på tavlan utifrån 8 punkter:

 • Börja t.ex. med: Hej! Jag heter…
 • Hitta på ett namn på personen som berättar.
 • Hitta på ett namn på skolan.
 • Personen ska vara mellan 8 och 10 år.
 • Beskriv personen, hur den ser ut, hur skolan ser ut, vad den gillar att göra. m.m.
 • Berätta om någon som personen tycker mycket om, en klasskompis, lärare, släkting eller någon annan.
 • Berätta om någon vuxen som personen är rädd för i skolan.
 • Berätta att personen undrar över den konstiga dörren som finns i skolan.

Efter exemplen kring texten kommer eleverna få se en annan bild i dokumentkameran. De kommer sedan få prata i smågrupper hur man skulle kunna beskriva bilden – för att se om eleverna förstått uppgiften eller vill ställa frågor.

Genomförande: 20 min

 Eleverna kommer arbeta individuellt med skrivuppgiften, de ska ha med alla 8 punkter i texten och rita en passande bild till kapitlet, exempelvis av den person det handlar om.

Avslut: 5 min.

 Avslutar genom att be dem lägga papper och penna framför sig, samt frågar om de tyckt att uppgiften varit lätt, mellansvår eller svår och vad de tror kommer att hända i nästa kapitel.

Bildresultat för magiska dörren bilder

 

 

Matematik workshop // utematte

Idag fick vi genomföra en workshop utomhus. Vi började med en lek där vi fick ett varsitt objekt i handen som vi höll bakom ryggen, sen skulle vi gå omkring och beskriva objektet (grankvistar, stenar, löv osv) för de andra och se om de hade likadana. De som hade likadana objekt bildade en grupp.

Efteråt fick vi tävla mot varandra genom att slå en tärning, addera talen och lösa så många uppgifter som möjligt – först till 24 poäng vann!

Vi fick också kort med olika färger på, sen skulle vi gruppvis samla föremål från naturen med likadana färger som på korten. Roligt och givande att vara ute i naturen!

Matematik II / Programmering

Under lektionspasset ”Programmering” fick vi med oss massvis av nödvändiga kunskaper till yrket som lärare. Vi fick ta del av algoritmer som var elevnära, exempelvis deras dag. Där en algoritm kan stå för att de vaknar, nästa kort/algoritm kunde stå för att de skulle äta frukost etc. Jag gillade även att läraren ritat upp en plan på ett papper, där vi själva fick klura ut hur vi skulle kategorisera de minsta objekten längst till vänster utan att det blev några buggar på vägen. Övningen där vi själva fick rita en bild med geometriska former och skriva algoritmer till bilden var också roligt! Kompisen skulle sen rita en likadan bild med hjälp av de skrivna algoritmerna. Sist men inte minst var det roligt med bee-botona som vi programmerade!

BOM bild- lektionsplanering sprayteknik o instruktionsfilm

Rymden – spray med temperafärg

Tidsomfattning

60 minuter, årskurs 3.

Mål utvalda från kursplanen

Ur Lgr11 Centralt innehåll

 • Olika element som bygger upp en bild: färg, form, linje, yta samt för- och bakgrund.
 • Skapa bilder med hantverksmässiga tekniker

Konkretiserade mål

Du som elev får lära dig att använda tekniken spraymålning med temperafärg, ett annat sätt att använda penseln än att måla direkt på pappret. Du kommer få lära dig penslarnas namn och skillnaden på förgrund, bakgrund.

Innan undervisningen börjar

Inledningsvis är det bra att lägga ut vaxdukar på borden och ställa upp stänkskydd där eleverna ska sitta och arbeta. Varje elev behöver tillgång till två färgpuckar, en vit och en gul färg. Penslar, kritor och ett vattenglas. En blyertspenna, lim, sax och två papper, vitt och ett svart papper. Här kan jag som pedagog välja om jag vill dela ut materialet innan eller be eleverna hämta vid ett förberett bord beroende på gruppens storlek.

Undervisning

Inled med att berätta om förgrund och bakgrund för eleverna, gör gärna en egen rymdbild/mall innan för att inspirera eleverna. Det svarta pappret med de små stänken kommer föreställa en bakgrund och planeterna som skapas bildar en förgrund. Gå igenom penslarnas namn (flat pensel och rund) och berätta för eleverna hur de rengör penslarna och färgerna när de är klara med uppgiften.

 1. Eleverna får skapa en rymdbakgrund där de stänker färg på det svarta pappret med hjälp av fingrarna och de olika penslarna, pappret ska bli prickigt.
 2. Eleverna ritar tre stycken cirklar på det vita pappret i olika storlekar, färglägger planeterna med vaxkritor. Klipper ut planeterna.
 3. Limmar på planeterna på det svarta pappret när färgen torkat.
 4. Städning

I slutet av lektionen har jag som pedagog förberett fuktade svampar att rengöra temperablocken med som står vid diskbänken.

Bedömning

Eleven kommer bedömas i hur hen använder tekniken spraymålning. Efter genomförd lektion ska eleven ha skapat en stjärnhimmel där spraytekniken använts samt kort redogöra skillnaden mellan förgrund och bakgrund. De ska kunna bildspecifika begrepp (flata, runda penslar) och vad färgen heter som de använt sig av i skapandeprocessen.

Tillämpning

Eleven visar på sina förmågor genom att använda tekniken spraymålning med hjälp av de redskap som erbjuds under lektionstillfället. Samt att eleven ska kunna redogöra skillnaden mellan förgrund och bakgrund genom samtal. Eleverna får berätta vilken sorts pensel (flata eller runda) som användes i skapandeprocessen.