VFU 2 – lektionsplanering

Mål:

Du kan skriva beskrivande texter, i jag-form.

Du kan måla bilder för att illustrera dina texter.

Bildresultat för magiska dörren bilder

Uppstart: 15 min.

 Eleverna har innan lektionen fått se en magisk dörr som finns på skolan, de har själva fått fundera på vad som kan finnas innanför dörren. Läraren inleder med att berätta att de nu kommer få skriva en beskrivande text i jag-form utifrån den dörr de tittat på samt rita en bild till texten. Eleverna kommer sedan arbeta vidare med boken i ett romanprojekt bestående av 9 kapitel.

 Jag visar en bild på tavlan, för att få igång elevernas kreativitet till skrivandet.

Jag modellerar exempel på tavlan utifrån 8 punkter:

 • Börja t.ex. med: Hej! Jag heter…
 • Hitta på ett namn på personen som berättar.
 • Hitta på ett namn på skolan.
 • Personen ska vara mellan 8 och 10 år.
 • Beskriv personen, hur den ser ut, hur skolan ser ut, vad den gillar att göra. m.m.
 • Berätta om någon som personen tycker mycket om, en klasskompis, lärare, släkting eller någon annan.
 • Berätta om någon vuxen som personen är rädd för i skolan.
 • Berätta att personen undrar över den konstiga dörren som finns i skolan.

Efter exemplen kring texten kommer eleverna få se en annan bild i dokumentkameran. De kommer sedan få prata i smågrupper hur man skulle kunna beskriva bilden – för att se om eleverna förstått uppgiften eller vill ställa frågor.

Genomförande: 20 min

 Eleverna kommer arbeta individuellt med skrivuppgiften, de ska ha med alla 8 punkter i texten och rita en passande bild till kapitlet, exempelvis av den person det handlar om.

Avslut: 5 min.

 Avslutar genom att be dem lägga papper och penna framför sig, samt frågar om de tyckt att uppgiften varit lätt, mellansvår eller svår och vad de tror kommer att hända i nästa kapitel.

Bildresultat för magiska dörren bilder

 

 

Annonser

Matematik workshop // utematte

Idag fick vi genomföra en workshop utomhus. Vi började med en lek där vi fick ett varsitt objekt i handen som vi höll bakom ryggen, sen skulle vi gå omkring och beskriva objektet (grankvistar, stenar, löv osv) för de andra och se om de hade likadana. De som hade likadana objekt bildade en grupp.

Efteråt fick vi tävla mot varandra genom att slå en tärning, addera talen och lösa så många uppgifter som möjligt – först till 24 poäng vann!

Vi fick också kort med olika färger på, sen skulle vi gruppvis samla föremål från naturen med likadana färger som på korten. Roligt och givande att vara ute i naturen!

Matematik II / Programmering

Under lektionspasset ”Programmering” fick vi med oss massvis av nödvändiga kunskaper till yrket som lärare. Vi fick ta del av algoritmer som var elevnära, exempelvis deras dag. Där en algoritm kan stå för att de vaknar, nästa kort/algoritm kunde stå för att de skulle äta frukost etc. Jag gillade även att läraren ritat upp en plan på ett papper, där vi själva fick klura ut hur vi skulle kategorisera de minsta objekten längst till vänster utan att det blev några buggar på vägen. Övningen där vi själva fick rita en bild med geometriska former och skriva algoritmer till bilden var också roligt! Kompisen skulle sen rita en likadan bild med hjälp av de skrivna algoritmerna. Sist men inte minst var det roligt med bee-botona som vi programmerade!

BOM bild- lektionsplanering sprayteknik o instruktionsfilm

Rymden – spray med temperafärg

Tidsomfattning

60 minuter, årskurs 3.

Mål utvalda från kursplanen

Ur Lgr11 Centralt innehåll

 • Olika element som bygger upp en bild: färg, form, linje, yta samt för- och bakgrund.
 • Skapa bilder med hantverksmässiga tekniker

Konkretiserade mål

Du som elev får lära dig att använda tekniken spraymålning med temperafärg, ett annat sätt att använda penseln än att måla direkt på pappret. Du kommer få lära dig penslarnas namn och skillnaden på förgrund, bakgrund.

Innan undervisningen börjar

Inledningsvis är det bra att lägga ut vaxdukar på borden och ställa upp stänkskydd där eleverna ska sitta och arbeta. Varje elev behöver tillgång till två färgpuckar, en vit och en gul färg. Penslar, kritor och ett vattenglas. En blyertspenna, lim, sax och två papper, vitt och ett svart papper. Här kan jag som pedagog välja om jag vill dela ut materialet innan eller be eleverna hämta vid ett förberett bord beroende på gruppens storlek.

Undervisning

Inled med att berätta om förgrund och bakgrund för eleverna, gör gärna en egen rymdbild/mall innan för att inspirera eleverna. Det svarta pappret med de små stänken kommer föreställa en bakgrund och planeterna som skapas bildar en förgrund. Gå igenom penslarnas namn (flat pensel och rund) och berätta för eleverna hur de rengör penslarna och färgerna när de är klara med uppgiften.

 1. Eleverna får skapa en rymdbakgrund där de stänker färg på det svarta pappret med hjälp av fingrarna och de olika penslarna, pappret ska bli prickigt.
 2. Eleverna ritar tre stycken cirklar på det vita pappret i olika storlekar, färglägger planeterna med vaxkritor. Klipper ut planeterna.
 3. Limmar på planeterna på det svarta pappret när färgen torkat.
 4. Städning

I slutet av lektionen har jag som pedagog förberett fuktade svampar att rengöra temperablocken med som står vid diskbänken.

Bedömning

Eleven kommer bedömas i hur hen använder tekniken spraymålning. Efter genomförd lektion ska eleven ha skapat en stjärnhimmel där spraytekniken använts samt kort redogöra skillnaden mellan förgrund och bakgrund. De ska kunna bildspecifika begrepp (flata, runda penslar) och vad färgen heter som de använt sig av i skapandeprocessen.

Tillämpning

Eleven visar på sina förmågor genom att använda tekniken spraymålning med hjälp av de redskap som erbjuds under lektionstillfället. Samt att eleven ska kunna redogöra skillnaden mellan förgrund och bakgrund genom samtal. Eleverna får berätta vilken sorts pensel (flata eller runda) som användes i skapandeprocessen.

 

BOM Bild filmreflektion

Stop motion projektet gav mig många nya erfarenheter då jag inte arbetat med Imotion appen tidigare. Jag blev rikare på kunskapen om att man kunde lägga in spår från GarageBand och även använda en greenscreen för att få till en bra bakgrund om man vill lägga till effekter eller bilder efteråt. Dock märkte jag att ljudfilerna som spelades in var det trixigaste momentet eftersom vi behövde tajma det exakt när karaktärerna skulle börja röra på munnen. En insikt jag kom till var att vi behövde ta så många fler bilder än jag från början trott för att manuset skulle passa, på några ställen fick vi ändra om och korta ner texten.

Jag reflekterade över att detta är en bra uppgift för eleverna att träna upp sin samarbetsförmåga – då karaktärerna behövde delas upp, samt vem som ska få fota och så vidare vilket ledde till att det blev många moment och beslut som skulle fattas. Ju fler foton tagna med små ändringar ledde till att filmen blev mycket roligare och rörligare! Samt att denna uppgift ledde till mycket mycket skratt, vi hade en väldigt hängiven grupp där alla kom med bra idéer som ledde till att arbetet flöt på.

Som bildlärare finns det många roliga sätt att arbeta med miljömedvetenhet och hållbar utveckling tillsammans med eleverna. En uppgift jag tänkt ut, skulle kunna vara att de får skapa ett eget samhälle med sådant de själva tycker är viktigt för hållbar utveckling – hur eleverna tror att samhället ser ut om 50 år exempelvis. Samhället får de bygga av återvunnet material samt mjölkförpackningar, toarullar och så vidare. De får använda tekniken Assemblage efter att de målat staden med täckande, opak färg. Assemblaget består av naturmaterial, stenar, kottar och pinnar som sedan lätt går att flytta på. För ett hållbart tänk kring vår miljö gäller det att vi informerar eleverna om deras ansvar som exempelvis konsumenter, att de val vi människor gör leder till konsekvenser för oss själva och miljön. Att känna delaktighet och ansvar i större beslut är ingen självklarhet och därför behöver vi  människor påminnas. Insikten om att eleverna själva kan delta aktivt i samhällsutvecklingen är viktig (Björneloo, 2011, s.76).