Lektionsplaneringar

Lektionsplanering – Svenska med årskurs 1.

Mål och innehåll

Syftet med denna lektion är att eleverna skall lära sig hur man skriver en mening samt vad dubbelteckning är för något. Att meningar börjar med stor bokstav och avslutas med punkt. De ska även lära sig att kommunicera genom tal, skrift och kunna koppla bild till text. Utifrån Läroplanens centrala innehåll för årskurs 1-3. ”Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter” (Lgr11).

 Inledning

 Först berättar jag att vi skall jobba med dubbelteckning och meningar under lektionstimmen. Eleverna kommer att få ett papper utdelat och där vill jag att de kollar på de två första meningarna på pappret. De ska sedan ringa in det ord som de kan se är dubbel tecknat. Ordet ”Mamma” exempelvis. Jag skriver upp två ord på tavlan, där ena ordet är ett ord med dubbelteckning och det andra innefattar inte någon dubbelteckning. Eleverna får gissa vilket av ordet som kan vara rätt.

 Sen kommer jag att gå igenom andra uppgiften för eleverna genom att inleda med frågorna: Kommer ni ihåg vad vi gjorde i fredags, vad börjar man en mening med – och vad avslutar man en mening med? Kan någon här inne ge exempel på en mening? (Handuppräckning)

När instruktionerna är klara frågar jag om något är oklart. Sedan går jag igenom följande instruktionerna:

  1. Hämta penna och gå tyst tillbaka och sätta sig på sin plats
  2. När pappret är utdelat börjar ni själva ringa in de ord som ni ser kan ha en dubbelteckning.
  3. Lägg ner pennan framför er när ni är klara, så att jag ser att ni är klara och kan gå vidare med nästa instruktion. utan att prata med kompisen.

 

  1. Jag sätter upp ett papper med 4 stycken bilder på tavlan.
  1. Säger sedan att vi tillsammans kommer på meningar som vi ska skriva på raden bredvid bilden. Meningen ska endast bestå av två ord, exempelvis ”Fröken läser.”
  1. Jag ber sedan eleverna tänka tyst/individuellt någon minut på vad de skulle kunna skriva för mening till den första bilden. Samtidigt går jag runt och delar ut papper med bilderna på, till varje elev.
  1. Efter de tänkt, får eleverna prata med sin kompis bredvid om vad de skulle kunna skriva för passande mening till bilden.
  1. När eleverna har tänkt frågar jag någon av grupperna vad de kommit fram till och väljer en mening som jag först skriver upp på tavlan och sen får eleverna skriva av mig. Betonar att jag börjar med stor bokstav och avslutar med punkt.
  1. Sedan ber jag eleverna tänka individuellt igen och sedan prata med kompisen om nästa bild.
  1. Efter att vi gått igenom alla fyra bilder får eleverna skriva av meningarna på sitt eget papper de fått.

Avslutar lektionen ca 09:20 med att läsa meningarna högt för barnen och fråga om någon av meningarna till bilderna innefattar dubbelteckning? Jag går också igenom vad de lärt sig under lektionens gång, att känna igen dubbeltecknade ord och att meningar börjar med stor bokstav och avslutas med punkt. Frågar även om feedback kring lektionen, om eleverna tyckt att den varit svår, lätt eller mellansvår genom handuppräckning.

Jag väljer att utgå från EPAs modell (Enskilt, Par, Alla) För att alla elever ska få känna sig delaktiga, först genom att tänka själv och sedan kunna dela sina tankar med sin kompis. De kan då prata med sin kompis för att få idéer om de inte förstått fullt ut, eller höra den andres vinkel för att höja sin egen kunskap. Till sist får eleverna dela sina tankar med resten av gruppen. Detta tror och hoppas jag höjer elevernas förmåga till förståelse och delaktighet.